Voorlichting/instructie

Type oplossing

Technisch

Plaats arbeidshygiënische strategie:

  • 3 organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing

Voorkomen onveilig werken door geven van voorlichting en instructie over de mogelijk gevaren/risico’s van de gebruikte lijmen en kitten.

Oplossing voor

Onveilig werken door onbekendheid gevaren/risico’s.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Voorkomen ongevallen en beroepsziekte.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Kan direct, liefst op werkoverleg. Taak voor preventiemedewerker.