Opvang en nazorg

Type oplossing

In deze maatregel stimuleren we medewerkers erover te praten met iemand, elkaar of professionele hulp buiten de deur, waaronder een vertrouwenspersoon.

Beschrijving oplossing


Tips voor leidinggevenden:

  • U bent vanuit de Arbowet verplicht iets af te spreken op het gebied van opvang, ondersteuning en nazorg voor als ongewenst gedrag zich voordoet. U kunt hierbij denken aan afspraken maken met een vertrouwenspersoon.  U kunt hiertoe een eigen vertrouwenspersoon op laten leiden of met uw arbodienst contact opnemen. Zij hebben vertrouwenspersonen, waar uw medewerkers contact mee kunnen opnemen. Zorg dat uw medewerkers ook weten wie deze vertrouwenspersoon is, waarvoor hij bereikbaar is, hoe hij te bereiken is en dat een contact met deze vertrouwenspersoon altijd vertrouwelijk is. Ofwel dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de medewerker niets wordt verteld over de naam van de medewerker die contact heeft gehad en de inhoud van het gesprek.
  • U bent ook verplicht maatregelen te nemen naar een dader bij ongewenst gedrag. Zie hiervoor de tips bij ‘versterk het leidinggeven
  • Registreer als ongewenst gedrag in het bedrijf voorkomt. Wanneer was er een voorval, wat is er gebeurt, wat is eraan gedaan en wat voor afspraken zijn er naar aanleiding het voorval afgesproken.
  • Houd de vinger aan de pols, en evalueer: Afspraken maken is soms lastig. Deze ook uitgevoerd krijgen is vaak nog lastiger. Denk niet: 'we hebben nu afspraken, dus het probleem is opgelost'. Houd gezamenlijk in de gaten of gemaakte afspraken ook echt worden uitgevoerd. Trek tijdig aan de bel als dat verkeerd gaat. Kijk steeds of de afspraken het doel: geen pesten, geen discriminatie en geen intimidatie ook dichterbij brengen. En gebruik een jaargesprek om te evalueren.


Tips voor medewerkers:

  • Tip voor medewerkers: Praat erover: Over ongewenst gedrag (en dan met name pesten, discriminatie en seksuele intimidatie) is het niet altijd makkelijk praten. Niet praten leidt tot opkroppen en opslaan van stress die zich niet kan ontladen
  • Neem voor ondersteuning en het doen van je verhaal contact op met een vertrouwenspersoon.
  • Heb je gezondheidsklachten of psychische klachten waarvan je denkt dat ze met ongewenst gedrag te maken hebben? Maak dan een afspraak met de bedrijfsarts van de arbodienst of je huisarts.
  • Als je merkt dat een collega last heeft van ongewenst gedrag, spreek de dader aan op zijn gedrag. Hiermee steun je het slachtoffer. Vaak stopt het pesten als anderen aan de dader duidelijk maken dat zijn gedrag niet op prijs wordt gesteld.