Samenwerken en communicatie

Type oplossing

Een goede samenwerking en goede communicatie helpt ter voorkoming en het begrenzen van ongewenst gedrag. In deze oplossing geven we daar praktische tips over.

Beschrijving oplossing


Tips voor leidinggevenden:

 • Heldere feedback voorkomt ongewenst gedrag. Wees concreet in je feedback, zodat medewerkers weten wat er precies van hen wordt verwacht. Dat voorkomt frustraties en irritatie achteraf. En dat zijn  bronnen van ongewenst gedrag. Enkele voorbeelden van vage en concrete feedback ter verduidelijking:
  • Vaag: Vanaf nu wil ik een goede samenwerking.
  • Concreet: Vanaf nu wil ik een goede samenwerking. Dat wil zeggen dat als je merkt dat je je werkplanning niet haalt je dat direct aan me meldt. En als gereedschap niet goed werkt, je dat dezelfde dag aan me meldt.
  • Vaag: In ons team gaan we met respect met elkaar om.
  • Concreet: We hebben nu met elkaar afgesproken dat we niet roddelen over anderen. Kortom het is niet vanzelfsprekend dat een ander je altijd goed begrijpt.
 • Kijk ook eens bij ‘versterk leidinggeven over je stijl van leidinggeven en hoe je het beste kan communiceren als ongewenst gedrag voorkomt.
 • Kijk bij opvang en nazorg wat je het beste als leidinggevende kan doen als ongewenst gedrag zich heeft voorgedaan in jouw bedrijf.
 • Samenwerken en goede communicatie is ook te leren.

  • In de opleiding praktisch leidinggeven is aandacht voor de onderwerpen medewerkers inschatten, gedragsbeïnvloeding, medewerkers waarderen en ondersteunen en worden ook gespreksoefeningen en voorbeelden opgevoerd met professionele acteurs.


Tips voor medewerkers:

 • Als je feedback krijgt die niet concreet genoeg is (voor meerdere uitleg vatbaar), vraag de ander dan vanuit nieuwsgierigheid of hij het concreet kan maken. Bijvoorbeeld als je gevraagd wordt de werkplaats voortaan schoner achter te laten: ‘Wat moet ik daar precies voor doen? Bedoel je dat ik iedere dag veeg, dweil. Wat mag ik laten staan voor de volgende dag en wat niet?’ Als feedback helder is voorkomt het dat je een volgende keer gefrustreerd en geïrriteerd naar elkaar reageert. En daar zit vaak de bron van agressie naar elkaar.
 • Kijk ook eens naar de tipkaarten of filmpjes over wat je kunt doen als je pesten of intimidatie overkomt.


  Tips als jou pesten, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie overkomt:

  • Maak de dader duidelijk dat je zijn gedrag niet accepteert;
  • Onderzoek of er meer collega's zijn die het slachtoffer zijn van pesten, discriminatie, agressie of seksueel intimidatiegedrag door dezelfde persoon. Samen sta je sterker.
  • Meld ongewenst gedrag altijd. Bijvoorbeeld aan de leidinggevende, een vertrouwenspersoon, een lid van de ondernemingsraad, de vakbond, de bedrijfsarts.
  • Zoek een luisterend oor, zoals een goede vriend, collega of een vertrouwenspersoon. Ben je lid van een vakbond, neem dan contact op met de bond voor ondersteuning. FNV  en CNV hebben een vertrouwenstelefoon voor hun leden.
  • In het uiterste geval kun je besluiten om  een andere baan te zoeken. Houd er wel rekening mee dat als je vrijwillig ontslag neemt je geen recht hebt op een WW-uitkering.