Versterk het leidinggeven

Type oplossing

De manier van leidinggeven kan een grote rol spelen in het ontstaan en oplossen van ongewenst gedrag. Een leidinggevende heeft hier dus grote invloed op. Als leidinggevende dien je te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, fysiek en mentaal. Een onderdeel daarvan is een prettig werkklimaat. Hiertoe moet je actief en preventief maatregelen nemen om medewerkers tegen ongewenst gedrag te beschermen en grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

Beschrijving oplossing


Tips voor de leidinggevende:

 • Realiseer je dat je een voorbeeldfunctie hebt op het gebied van gewenst gedrag en handel daarnaar;
 • Wees duidelijk naar je personeel welke vormen van ongewenst gedrag niet getolereerd worden en geef de consequenties aan voor als het toch gebeurt;
 • Maak bekend wat de visie en het beleid is van je bedrijf rondom ongewenst gedrag. Heb je die nog niet, maak die dan;
 • Vraag tijdens een jaargesprek aan je medewerkers naar de beleving van de werksfeer,  als ongewenst gedrag voorkomt, is de werksfeer het onderwerp waarop medewerkers aangeven dat het niet goed gaat. Als je dat dan hoort, vraag dan door wat er precies aan de hand is;
 • Wees alert op signalen van de gevolgen van ongewenst gedrag. Geef als dat gewenst is ook informatie over de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te raadplegen.


Manier van leiding geven:

Wees je er als leidinggevende van bewust dat er twee verschillende invalshoeken een belangrijke rol spelen om ongewenst gedrag te voorkomen én te zorgen dat het werk goed gedaan wordt,

 1. Taakgericht leidinggeven: Het directe aansturen van medewerkers, plannen, organiseren en controleren.
 1. Mensgericht leidinggeven: het coachen, luisteren, ondersteunen en vragen stellen aan je medewerkers.
  • Afhankelijk van de situatie kies je als leidinggevende voor één van de twee invalshoeken. Hoe beter beide in balans zijn, hoe groter de kans dat een leidinggevende zijn resultaten haalt en gewenst gedrag stimuleert.
  • Wil je als leidinggevende een betere voorzitter zijn tijdens (werk)overleg gericht op gewenst gedrag? Zorg dan dat discussies vriendelijk van toon blijven, iedereen een gelijke kans krijgt zich gehoord te voelen en discussies niet op de persoon worden gespeeld. Kijk voor meer tips als voorzitter ook eens naar de checklist taken van de voorzitter.


Tips voor mensgericht leidinggeven:

Wil je weten hoe jij het als leidinggevende doet op het gebied van mensgericht leidinggeven? Vraag dan je medewerkers of ze de checklist leiderschap in willen vullen. Bespreek de opmerkingen daarna. De checklist geeft je een handig aanknopingspunt.

Andere tips voor mensgericht leidinggeven:

 1. Stel veel vragen aan de medewerkers. Denk hierbij aan:
  • Wat was vandaag leuk in je werk?
  • En wat juist niet?
  • Heb je ideeën hoe dat anders kan?
 1. Doet een medewerker iets anders dan jij als leidinggevende wilt?
  • Vraag hem eerst waarom hij dat zo doet: misschien heeft hij een goede reden;
  • Luister naar hem en leg zo nodig uit waarom jij het toch anders wilt;
  • Stuur dan direct de goede kant op door hem te vertellen hoe jij het wilt en waarom;
  • Voorkom dat je de medewerker daarbij intimideert, bijvoorbeeld door
   • Een rustige toon te gebruiken en gepaste fysieke afstand te houden,
   • De medewerker als gelijkwaardige volwassene aan te spreken.
 1. Kijk eens naar de video’s over gesprekken met een medewerker. Deze geven voorbeelden van goede en minder goede manieren van leidinggeven in relatie tot ongewenst gedrag.


Tips bij klachten van een medewerker over ongewenst gedrag

Tips voor als je als leidinggevende ongewenst gedrag zelf constateert

Hoe herken je een medewerker die (te) veel stress heeft door ongewenst gedrag?
Kijk eens naar de oplossing Signalen van stress.

Tips voor medewerkers:

 • Als medewerker is het fijn als je leidinggevende je ondersteunt in het aanpakken van ongewenst gedrag. Soms kan die ondersteuning beter en is je leidinggevende zich daar niet van bewust. Dat merk je bijvoorbeeld doordat je leidinggevende niets doet aan situaties van ongewenst gedrag. Door op de juiste manier feedback te geven is de kans het grootst dat de boodschap bij je leidinggevende aankomt. Hoe? Zie de tipkaart feedback geven of kijk naar een van de filmpjes over ongewenst gedrag.
  Soms is je leidinggevende degene die zelf het ongewenst gedrag veroorzaakt. Ga in dat geval naar de leidinggevende van jouw leidinggevende.