Geluidabsorberende voorzieningen

Type oplossing

Technisch
Plaats arbeidshygiënische strategie:

 • 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing


Op korte afstand (het directe veld) van een bron wordt het geluidniveau bepaald door het zogenaamde directe geluid dat rechtstreeks van de bron de ontvanger bereikt. Op grotere afstand (het galmveld) van de bron wordt het niveau voornamelijk bepaald door het geluid dat via reflecties tegen wanden, vloer en het plafond de ontvanger bereikt, het zogenaamde nagalmgeluid. Geluidabsorberende voorzieningen zijn alleen van invloed op het nagalmgeluid en niet tot nauwelijks op het directe geluid. Zo zal een slijper zelf geen geluidreducerend effect bemerken van geluidabsorptie. Wel echter de werknemers op grotere afstand van deze bron. Qua uitvoering zijn in principe de volgende hoofdvormen te onderscheiden:

 • Vlakke, min of meer gesloten, verlaagde (systeem)plafonds.

 verlaagde systeem plafonds

 • Vrijhangende, verticale geluidabsorberende elementen, zogenaamde “Baffles”.

verticale geluidabsorberende Baffles

 

 •  Geluidabsorberende afwerking direct tegen de bovengelegen vloer of de dakconstructie, eventueel geïntegreerd in het totale dakpakket.

 

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan geluid ten gevolge van luidruchtige werkzaamheden van anderen.
Toepasbaar in werkplaatsen en ruimtes waar luidruchtige werkzaamheden plaatsvinden.

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Geluidreductie afhankelijk van de specifieke situatie, maximaal 5 à 10 dB in het nagalmveld (afhankelijk van de verhouding tussen bijdrage direct veld en nagalmveld).
 • Verbeterde spraakverstaanbaarheid in de ruimte.

 

Randvoorwaarden

Techniek:

 • In nieuwe situaties geen belemmeringen. In bestaande situaties kan het aanbrengen van geluidabsorptie in sommige gevallen niet toegepast worden vanwege ruimtegebrek of te hoge belasting van de draagconstructie.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

 • In te voeren bij nieuwbouw en afhankelijk van de situatie bij ook bij bestaande bouw

Aanschafkosten:

 • (prijspeil 2011)
  • Geluidabsorberend plafond: € 50,-- à € 70,-- per m².
  • Baffels: € 35,-- à € 60,-- per m².
  • In de dakconstructie geïntegreerde geluidabsorptie: meerkosten (circa 15% van de dakconstructie in vergelijking met een gesloten uitvoering) € 40,-- à € 45,-- per m².

 

Mogelijke leveranciers:

 • Merford, Acoustair, G+H Akoestiek, Alara-Lukagro