Otoplastieken

Type oplossing

Technisch
Plaats arbeidshygiënische strategie:

 • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Indien geluidreducerende voorzieningen niet realiseerbaar zijn of onvoldoende effect hebben kan het geluidniveau, waaraan het gehoor van de werknemer wordt blootgesteld, worden teruggedrongen door middel van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen (PBM’s).
Otoplastieken zijn speciaal aan het oor van de gebruiker aangepaste gehoorbeschermers die in de gehoorgang worden ingebracht. Ze zijn met verschillende akoestische filters uit te rusten, waarbij de mogelijkheid voor het verstaan van spraak geoptimaliseerd kan worden.

Otoplastieken

Oplossing voor


Blootstelling van medewerkers aan schadelijk geluid.
Algemeen toepasbaar.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Geluidreductie van 15 à 30 dB, mits goed aangemeten en gedragen.
 • Kunnen worden geoptimaliseerd voor de spraakverstaanbaarheid.

Efficiency effect:

 • Geen relevante informatie beschikbaar

Baten:

 • Otoplastieken kennen het belangrijke voordeel ten opzichte van oordoppen en oorkappen dat gewone, niet schadelijke geluiden (b.v. de stem van een collega) wel worden waargenomen en de schadelijke (piek)geluiden niet.

Kenmerken

Specificaties:

 • Levensduur 2 à 4 jaar, uitgaande van continu gebruik tijdens werktijd en een jaar met 220 werkdagen

 

Ergonomie:

 • Draagcomfort is goed.

Randvoorwaarden


Techniek:

 • Geen belemmeringen.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

 • Direct toepasbaar.

Aanschafkosten:

 • (prijspeil 2011)
  • Per paar: € 90,-- à € 110,--
  • Onderhoudskosten per jaar:
   - Controle lekdichtheid: € 25,-- à € 30,-- per jaar.
   - Reiniging: € 5,-- à € 10,-- per jaar.
  • Kosten op jaarbasis (uitgaande van 220 werkdagen per jaar): € 50,-- à € 85,--


Mogelijke leveranciers:

 • Gabriëls gehoorbescherming, Protect, Earproof, Wiltec,  Intersafe Groeneveld en Alpine.