Toepassen flexibele slijpschijven

Type oplossing

Technisch
Plaats arbeidshygiënische strategie:

  • 1 wegnemen bron

Beschrijving oplossing

Het bij slijpen opgewekte geluid is afkomstig van de aandrijving (slijptol), de slijpschijf en het werkstuk. Meestal is bij het bewerken van staalplaat het werkstukgeluid overheersend. Bij het slijpen van massieve werkstukdelen wordt het geluidniveau meestal bepaald door de slijpschijf. Toepassing van flexibele slijpschijven vermindert zowel het geluid van het werkstuk als van de slijpschijf zelf.

Flexibele slijpschijven

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan geluid ten gevolge van slijpwerkzaamheden.
Flexibele slijpschijven zijn met name te gebruiken bij lichte slijpwerkzaamheden zoals het blank maken van materiaal.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geluidreductie van 3 à 13 dB ten opzichte van standaard keramisch gebonden slijpschijven, afhankelijk van de geluidproductie van de aandrijving en/of het werkstuk.
  • Goed toepasbaar voor gekromde oppervlakken.

 
Baten:

  • Betere oppervlaktekwaliteit dan met standaard keramisch gebonden slijpschijven.

 

Randvoorwaarden

Techniek:

  • Alleen toepasbaar voor lichte slijpwerkzaamheden. Verder geen belemmeringen.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Direct in te voeren.

Aanschafkosten:

  • Kosten door hogere slijtage slijpschijven circa 50% hoger dan keramische schijven. Toename kosten totale slijpbewerking 12 à 16%.

Mogelijke leveranciers:

  • 3M, B&M Techniek