Toepassen kunststof borstels en schijven

Type oplossing

Technisch
Plaats arbeidshygiënische strategie:

  • 1 wegnemen bron

Beschrijving oplossing

Een geluidarm alternatief is het gebruik van kunststof borstels of schijven zoals bijvoorbeeld: Bristle-discs, Clean-strip-schijven of Poly-x-schijven. Deze kunststof borstels met slijpmiddel worden gemonteerd op een pneumatisch of elektrisch aangedreven boormachine of slijpmachine. De geluidproductie wordt dan bepaald door de aandrijving van de machine. Voor deze bewerking is het derhalve van belang dat een geluidarme machine wordt toegepast.

Kunststof borstels

Kunststof schijven

 

Oplossing voor

Voor het verwijderen van oude laklagen en ontroesten van plaatmateriaal wordt in de praktijk meestal gebruik gemaakt van slijpschijven of staalborstels. Blootstelling van medewerkers aan geluid ten gevolge van slijpwerkzaamheden.
Kunststof borstels en schijven zijn met name te gebruiken bij ontroesten en het verwijderen van oude laklagen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geluidreductie van 5 à 15 dB, bepaald door de geluidproductie van de aandrijving. 
  • Door betere oppervlaktekwaliteit dan met slijpschijven of stalen ontroestingsborstels is minder nabewerking nodig.

 Baten:

  • Betere oppervlaktekwaliteit dan met slijpschijven of stalen ontroestingsborstels.

 

Randvoorwaarden

Techniek:

  • Alleen toepasbaar voor oppervlakkige roestplekken, niet voor putvormige roestplekken.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Direct in te voeren.

Aanschafkosten:

  • Geen verhoging, mogelijk kostenbesparend.

Mogelijke leveranciers:

  • 3M, Nuovatec, Skandia