Toepassen lamellen slijpschijven

Type oplossing

Technisch
Plaats arbeidshygiënische strategie:

  • 1 wegnemen bron

Beschrijving oplossing

Het bij slijpen opgewekte geluid is afkomstig van de aandrijving (slijptol), de slijpschijf en het werkstuk. Meestal is bij het bewerken van staalplaat het werkstukgeluid overheersend. Bij het slijpen van massieve werkstukdelen wordt het geluidniveau meestal bepaald door de slijpschijf. Toepassing van lamellen slijpschijven vermindert zowel het geluid van het werkstuk als van de slijpschijf zelf.

Lamellen slijpschijven

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan geluid ten gevolge van slijpwerkzaamheden.
Lamellen slijpschijven zijn met name te gebruiken bij wegslijpen c.q. nabewerken van lasnaden, afbramen, blank maken en ontroesten.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geluidreductie van 7 à 15 dB ten opzichte van standaard keramisch gebonden slijpschijven, afhankelijk van de geluidproductie van de aandrijving en/of het werkstuk.

Baten:

  • Betere oppervlaktekwaliteit dan met standaard keramisch gebonden slijpschijven.

Lasten:

  • De levensduur is korter t.o.v. gewone slijpschijven.

Randvoorwaarden

Techniek:

  • Niet toepasbaar voor zware slijpwerkzaamheden zoals doorslijpen. Verder geen belemmeringen.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Direct in te voeren.

Aanschafkosten:

  • Aanschaf circa 20 à 25% hoger dan standaard keramisch gebonden slijpschijven. Toename kosten van totale slijpbewerking 6 à 8%.

Mogelijke leveranciers:

  • 3M, Berner, Cibo, Rhodius