Voorlichting en onderricht schadelijk geluid

Type oplossing

Organisatorisch
Plaats arbeidshygiënische strategie:

 • 3 organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing

Voorlichting aan mensen die tijdens hun werk worden blootgesteld aan een schadelijke dosis geluid.

 • Doel van de voorlichting is:
  • herkennen schadelijk geluid;
  • het nemen van de juiste maatregelen;
  • en daarmee het voorkomen van gehoorschade.

 • De elementen van de voorlichting zijn:
  • het gevaar van gehoorschade door lawaai;
  • consequenties van gehoorschade
  • regelgeving met betrekking tot schadelijk geluid;
  • actiegrens en verbodsgrens;
  • voorkomen en/of bestrijden van lawaai;
  • lawaaiige werkzaamheden;
  • de lawaaibestrijdingsmaatregelen die het bedrijf heeft genomen;
  • aanbieden van periodiek gehooronderzoek;
  • signalering en markering t.b.v de verplichting gehoorbescherming te dragen;
  • aanbeveling of verplichting om gehoorbeschermingsmiddelen te gebruiken;
  • gebruik, onderhoud en opslag van gehoorbeschermingsmiddelen;
  • rechten en plichten van werknemers bij schadelijk geluid.

Oplossing voor

Ieder die tijdens het werk wordt blootgesteld aan schadelijk geluid.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Geen aanvullende maatregelen nodig.