Alleen werken

Type oplossing

Alleen werken brengt in sommige situaties een verhoogd risico met zich mee. Door dat te voorkomen, is de kans op agressie veel kleiner.

Beschrijving oplossing

Tips voor leidinggevenden en medewerkers

 • Vermijd alleen werken in risicovolle situaties, zoals aan de balie of als een klant zijn auto komt ophalen;
 • Is alleen werken niet te voorkomen, zorg dan dat er maatregelen genomen worden die de risico’s op agressie en geweld verkleinen zoals:
  • Een balie die er voor zorgt dat een klant fysiek afgescheiden is van een medewerker,
  • Een alarmknop achter de balie voor het inroepen van hulp,
  • Een camera op een risicovolle plek die registreert en bewaart voor als er toch iets gebeurt,
 • Zie je aankomen dat je toch in een risicovolle situatie terecht komt?
  • Houd dan je telefoon aan of spreek met de planner af dat je achteraf telefonisch contact met hem hebt. Als je niet hebt kunnen bellen, is dat voor de planner een signaal dat er wellicht wat aan de hand is,
  • Vraag assistentie aan een ketenpartner (politie of weginspecteur).