Signalen van stress, opvang en nazorg

Type oplossing

Als medewerkers agressie en geweld hebben meegemaakt, kunnen ze last krijgen van stress. Als signalen van stress tijdig herkent en besproken worden, is veel ellende te voorkomen.
Die signalen zijn namelijk energievreters en een bekende voorloper van langdurig verzuim.

Beschrijving oplossing

Bij agressie en geweld zal de ene persoon sneller stress ervaren dan de ander. Iedereen is hierin verschillend. Daarom is het belangrijk dat die signalen snel herkend worden en dat snel een goed gesprek gepland wordt.

Tips voor leidinggevenden

  • Signalen van stress zijn signalen die er eerder niet waren. Kijk eens in de signalenlijst om ze te herkennen.
  • Een goed gesprek met een gestreste medewerker, is een kunst op zich. Doe zo’n gesprek altijd onder vier ogen. Maak zo nodig gebruik van de gespreksdriehoek met handleiding. Door deze te gebruiken kun je de oorzaken beter boven tafel krijgen en makkelijker tot oplossingen komen.
  • Heeft een medewerker een traumatische gebeurtenis meegemaakt bij een berging en blijft hij hier last van houden? Overleg dan met hem of hij professionele ondersteuning nodig heeft. Dat kan via de arbodienst, of huisarts. En wellicht kunnen ervaringen van de lokale brandweer of politie ook helpen. Die hebben vaak al ervaring met het inhuren van professionele ondersteuning na een trauma. In de handreiking zelfhulp staan de specifieke signalen beschreven en wordt aangegeven wanneer professionele hulp in te schakelen.
  • Bekijk ook de tipkaart nazorg agressie-incidenten voor leidinggevenden.


Tips voor medewerkers

  • Aan een gebeurtenis met veel agressie en geweld kun je behoorlijke stressreacties en zelfs gezondheidsklachten over houden. Lees, als je dat overkomt, eens de Handreiking zelfhulp, of de tipkaart nazorg incidenten voor slachtoffers.
  • Heb je behoeft aan professionele ondersteuning? Vraag daar dan om bij je leidinggevende, of maak een afspraak met de bedrijfsarts of de vertrouwenspersoon van jullie arbodienst. Ook slachtofferhulp Nederland kan je helpen bij de eerste opvang: bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur via 0900-0101 (lokaal tarief).