Voorlichting en instructie agressie en geweld

Type oplossing

Door voorlichting weten medewerkers welke risico’s zij lopen op het gebied van ongewenst gedrag. Daarnaast weten zij wat ze kunnen en moeten doen om  te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Dit verkleint de kans op het optreden van agressie en geweld.

Beschrijving oplossing

Tips voor leidinggevenden

 • Medewerkers behoren te weten
  • in welke situaties agressie en geweld op kunnen treden;
  • welke de risicofactoren zijn;
  • hoe agressie en geweld te voorkomen;
  • wat te doen in voorkomende gevallen.
 • Maak van voorlichting over agressie en geweld een standaard-onderdeel bij het inwerken van nieuwe medewerkers.
 • Wijs een nieuwe medewerker op deze catalogus en laat hem deze doornemen. Heeft hij vragen?
 • Geef tevens aan wat er op dit gebied specifiek is geregeld.
 • Herhaal voorlichting periodiek, bijvoorbeeld door ieder kwartaal één onderdeel uit deze catalogus te bespreken. Vragen die u daarbij kunt stellen:
  • zijn er situaties met agressie of geweld voorgekomen?
  • hoe zijn de medewerkers in de praktijk omgegaan met lastige situaties?
  • Welke oplossingen zijn mogelijk?
  Op deze manier wordt de kennis weer op peil gebracht.
 • Er zijn vakopleidingen waarin ook aandacht besteed wordt aan het voorkomen en verergeren van agressie en geweld. Bijvoorbeeld een cursus pechhulp of een cursus veilig werken op de weg. Ook is het mogelijk een cursus te volgen die specifiek ingaat op agressie en emotie.
 • Kijk ook eens naar de tipkaart waar een aantal praktische tips voor medewerkers staat over bij agressie en geweld.


Tips voor medewerkers

 • De manier waarop jij als medewerker een klant, weggebruiker of collega aanspreekt, is van grote invloed op hun reactie. In het document communicatie kun je hier meer over lezen. En op de tipkaart staan de belangrijkste tips op een rij.
 • Er is verschil tussen ongewenst gedrag door frustratie en bewust ongewenst gedrag. De manier van omgaan met beide vormen is eveneens verschillend. Klik hier voor meer informatie.
 • Er zijn trainingen die ook aandacht besteden aan het voorkomen en verminderen van agressie en geweld. Bijvoorbeeld een cursus pechhulp of een cursus veilig werken op de weg. Ook is het mogelijk een cursus te volgen die specifiek ingaat op agressie en emotie. Bespreek de mogelijkheden met je leidinggevende als je hier behoefte aan hebt.