Eenzijdig aanrijdgevaar: Beveiligen situatie (de 6 V’s)

Type oplossing

Technisch/organisatorisch

 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing

De veiligheidsmaatregelen bij incidenten op auto(snel)wegen voor de IM-hulpdienst die als eerste op de plaats van het incident komt, bestaat uit de 6 V’s.
Door altijd op deze manier te werken wordt de plaats van het incident veilig afgeschermd, waardoor voorkomen wordt dat zowel de hulpverleners als ook de bij het incident betrokken personen als ook het overige verkeer in gevaar gebracht wordt.
 
De 6 V’s zijn:

 1. Veiligheidsruimte van [max. snelheid > meter];
 2. Voertuig als buffer;
 3. Veiligheidskleding
 4. Verkeerskegels;
 5. Verkeerssignalering;
 6. Vrijhouden aan- en afvoerroute

 Weginspecteur bufferfunctie voertuig

 Voor meer info: Hoofdstuk 2 uit de richtlijn

Oplossing voor

Voorkomen aanrijdgevaar na een incident op auto(snel)wegen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Vergroten van de veiligheid op de incidentlocatie

Efficiency effect:

 • Snellere afhandeling van het incident waardoor het verkeer eerder weer kan doorstromen.

Invoering

Invoeringstermijn:

 • De richtlijn bestaat al sinds 2004. In 2010 is deze herzien.

Aanschafkosten:

 • Geen extra kosten.

Achtergrondinformatie