Tweezijdig aanrijdgevaar: Beveiligen situatie (de 4 S’en)

Type oplossing

Technisch/organisatorisch

 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing

De veiligheidsmaatregelen bij incidenten op wegen met niet-gescheiden rijbanen, inclusief de bebouwde kom, voor de IM-hulpdienst die als eerste op de plaats van het incident komt, bestaat uit de 4 S’en.
Door altijd op deze manier te werken wordt de plaats van het incident veilig afgeschermd, waardoor voorkomen wordt dat zowel de hulpverleners als ook de bij het incident betrokken personen als ook het overige verkeer in gevaar gebracht wordt.
 
De 4 S’en zijn:

 1. Stoppen: Plaats je hulpverleningsvoertuig recht op veilige afstand van het incident, zodat er een veiligheidsruimte ontstaat. Het voertuig wordt recht geplaatst om aan de weggebruiker aan te geven dat deze moet stoppen vóór het buffervoertuig. Dit in tegenstelling tot wegen met gescheiden rijbanen waar het buffervoertuig schuin, in fend-off, wordt geplaatst om het verkeer om het incident heen te sturen;
 2. Stilzetten: Zet het verkeer aan alle kanten stil;
 3. Schouwen: Schouw voor alle partijen met behulp van de schouwkaart;
 4. Sluiten: Beslis wel of niet te sluiten.

 

Provincie voertuig incident management


Voor meer info: Hoofdstuk 4 uit de richtlijn.

Oplossing voor

Voorkomen aanrijdgevaar na een incident op wegen met niet-gescheiden rijbanen, inclusief de bebouwde kom.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Vergroten van de veiligheid op de incidentlocatie.

Efficiency effect:

 • Snellere afhandeling van het incident waardoor het verkeer eerder weer kan doorstromen.

Invoering

Invoeringstermijn:

 • Deze richtlijn is uit 2010 en is een aanvulling op de ook in 2010 herziene richtlijn uit 2004 voor eenzijdig aanrijdgevaar.

Aanschafkosten:

 • Geen extra kosten.

Achtergrondinformatie