Automatisering

Type oplossing

Door te automatiseren verloopt het werk efficiënter en is het beter te plannen. Tevens is er veel meer overzicht. De werkdruk van de planner, pechhulp en bergers kan hierdoor afnemen. Vooral tijdens piekbelasting is in dezelfde tijd meer werk te verrichten en daalt de werkdruk.

Beschrijving oplossing

Bij bedrijven die nog niet zo ver zijn, betekent automatisering en handhelds per voertuig een hele stap. Het vraagt een forse investering, die zich overigens terugverdient, zeker als berging de hoofdtaak is van het bedrijf.

Er bestaat software en hardware die speciaal voor de takel en berging zijn ontwikkeld.

Voordelen software:

 • er is een beter overzicht voor de planner. De hoeveelheid papierwerk neemt af en werk hoeft maar één maal te worden ingevoerd;
 • de opdrachtadministratie gaat sneller en de kans op fouten is kleiner;
 • facturatie gaat vlugger en de kans op het missen van een opdracht is vrijwel afwezig;
 • rapportages kunnen makkelijk worden geproduceerd;
 • de verplichte aan- of afmelding van opdrachten bij sommige opdrachtgevers gaat snel en eenvoudig;
 • opdrachten worden automatisch “ingeschoten” door opdrachtgevers. Dat voorkomt onnodig invoeren;
 • tarieven die zijn afgesproken met opdrachtgevers kunnen worden vastgelegd en gebruikt. Dit voorkomt fouten.
 • met aanvullende software (bijvoorbeeld relatiebeheer en medewerkersbeheer) is er beter zicht op andere werkzaamheden.

Nadelen software:

 • digitalisering vraagt een investering en men moet wennen aan de nieuwe manier van werken;
 • voor een optimaal gebruik is een goed geïnstalleerde server soms noodzakelijk. Mogelijk betekent dat een extra investering.


Een gevolg van de automatisering kan zijn dat iedere berger een mobiele handheld heeft voor in zijn voertuig. Aanschaf hiervan kan de werkdruk van chauffeurs, planners en administratie verder omlaag brengen.

Voordelen handhelds:

 • Voor kantoor:
  • vrachtbrieven met bijhorende papierwinkel zijn niet meer nodig. Onherkenbare handschriften komen niet meer voor;
  • directe facturering na afhandeling berging of pechhulp;
  • efficiëntere planning. Dus minder tijdsbeslag voor de planner. Vooral  tijdens drukte heeft dat een positieve invloed op de werkdruk;
  • administratie kost per opdracht minder tijd;
  • de kans op het verloren gaan van opdrachten is minimaal;
  • veel minder telefoonverkeer met de chauffeurs;
  • mogelijke koppelingen met track en trace, vastleggen aanrijtijden en markeren schades.
 • Voor chauffeurs
  • bergers hoeven tijdens het rijden niet meer te schrijven. De gegevens komen via de planner binnen op de handheld;
  • hierdoor hoeft de berger niet te bellen met kantoor;
  • ook de terugkoppeling van statussen en handtekeningen verloopt digitaal;
  • op de handheld kan de berger direct doorschakelen naar een navigatiesysteem.


Nadelen handhelds:

 • de aanschaf van de handhelds brengt een investering met zich mee van ongeveer € 100,-- per handheld per maand bij een afschrijving in vijf jaar;
 • storingen (sporadisch), waardoor je weer terugvalt  op de oude routines van telefonisch overdragen van informatie.

 
Goed gebruik van de software kan het werk vergemakkelijken:
meer overzicht, handige rapportages en overzicht van de afhandeling van klussen en betalingen. Dit vergt  goed inzicht in de mogelijkheden van de software en consequent gebruik ervan. Organiseer een cursusmiddag, een één-op-één-training verzorgd door de leverancier of een uitwisseling met een collega.

handheld 1 klein  handheld klein 2