Kennis en vaardigheden

Type oplossing

Aan een planner, berger of pechhulpmedewerker worden veel eisen gesteld, niet alleen op het technische vlak, maar ook als het gaat om inzicht, het snel kunnen beslissen en betreffende communicatieve vaardigheden. Hoe beter zijn kennis en vaardigheden aansluiten op het werk, hoe kleiner de kans op het ontstaan van werkdruk.

Beschrijving oplossing

Tips voor leidinggevenden

  • Kijk in een functioneringsgesprek met de medewerker naar verbetermogelijkheden. Door samen met de medewerker te bespreken wat hij nodig heeft om beter te kunnen functioneren. Dat kan door een gerichte training, maar ook door te coachen, of hem aan een ervaren collega te koppelen;
  • Gebruik de functieprofielen welke zijn te vinden op BKSmobiel om te zien op welke gebieden de medewerker zich kan ontwikkelen.
  • Vraag tijdens sollicitatiegesprekken met kandidaat-medewerkers door op mogelijke spanningsvelden tussen privéactiviteiten enerzijds en het invullen van werkdiensten anderzijds. Bekijk of privéactiviteiten, zoals oudertaken, sport en hobby te combineren zijn met de werkroosters.


Tips voor medewerkers

  • Als je je kennis en vaardigheden wilt verbeteren, vraag dan aan je leidinggevende naar de mogelijkheid van een te volgen opleiding.
  • De manier waarop jij als medewerker een klant, weggebruiker of collega aanspreekt, heeft grote invloed op diens reactie. In het document communicatie kun je hier meer over lezen. Ook zijn er trainingen op dit gebied.


Tips voor de planner

  • Als planner moet je vaak onder tijdsdruk met alle medewerkers goed kunnen communiceren. En al die medewerkers zijn verschillend! Hoe beter je aansluit bij de communicatiestijl van je collega’s, hoe beter het resultaat en hoe lager de werkdruk voor beide partijen. Hiertoe bestaan effectieve communicatietrainingen. Trainingen die twee dag duren, zoals training praktische communicatievaardigheden of de één-daagse training communiceren in stijl