Materieel

Type oplossing

Goed en goed onderhouden gereedschap is een basisvoorwaarde om deugdelijk te kunnen werken. Investeringen in nieuw materieel, gereedschap of hulpmiddelen doe je voor jaren. Belangrijk dus om daarin de juiste keuzes te maken.

Beschrijving oplossing

Tips voor leidinggevende

  • Bij aanschaf van gereedschap en materieel spelen de kosten uiteraard een grote rol. Daarnaast bepalen duurzaamheid en het gebruiksgemak de keuze. Zet verschillende criteria die de keuzes bepalen eens op een rij. En betrek de gebruikers bij het vaststellen van de definitieve keuze.
  • Koop je nieuw materieel; vraag dan aan de leverancier instructie en voorlichting voor medewerkers.
  • Repareer materiaal dat defect is of niet naar behoren functioneert. Daar is vooral tijd voor in de rustige uren. Zorg voor een overzichtelijke manier van verzamelen van onderhouds- en reparatieklussen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een planbord.
  • De werkzaamheden van een planner zijn doorgaans gekoppeld aan computers. Met een gewone telefoon kan hij zijn werkplek haast niet verlaten en heeft hij één hand vrijwel continue nodig voor het vasthouden van de hoorn. Een draadloze headset is om die reden een grote uitkomst voor iedere planner.


Tips voor medewerkers

  • Is er nieuw materieel of gereedschap? Vraag je leidinggevende dan om instructie.
  • Is er materieel defect of werkt het niet meer goed? Geef het dan altijd door aan je leidinggevende of noteer het op de lijst die daarvoor bedoeld is.
  • Is het rustig, kijk dan ook eens of je reparaties of onderhoud kunt uitvoeren.

     planbord klein