Versterk het leidinggeven

Type oplossing

De manier van leidinggeven kan een grote rol spelen in het ontstaan en oplossen van een te hoge werkdruk. Een leidinggevende heeft hier dus grote invloed op.

 

Beschrijving oplossing

Wees je er als leidinggevende van bewust dat, om de werkdruk gezond te houden én te zorgen dat het werk goed gedaan wordt, 2 verschillende invalshoeken een belangrijke rol spelen.

 

Taakgericht leidinggeven:

 1. het directe aansturen van medewerkers, plannen, organiseren en controleren.
 2. Mensgericht leidinggeven: het coachen, luisteren, ondersteunen en vragen stellen aan je medewerkers.

 
 Tips voor de leidinggevende

   • Afhankelijk van de situatie kiest de leidinggevende voor 1 van de 2 invalshoeken. Hoe beter beide in balans zijn, hoe groter de kans dat een leidinggevende zijn resultaten haalt en de werkdruk in het bedrijf gezond blijft.
   • Er zijn trainingen je als leidinggevende ondersteuning kunnen bieden. Bijvoorbeeld de training praktisch leidinggeven bij Innovam.
   • Hoe herken je een medewerker die (te) veel stress heeft? Kijk eens naar de oplossing Signalen van stress.
   • Wil je als leidinggevende een betere voorzitter zijn tijdens (werk)overleg? Kijk dan eens naar de checklist taken van de voorzitter.

 

Tips voor mensgericht leidinggeven
Wil je weten hoe jij het als leidinggevende doet op het gebied van mensgericht leidinggeven? Vraag dan je medewerkers of ze de checklist leiderschap in willen vullen. Bespreek de opmerkingen daarna. De checklist geeft je een handig aanknopingspunt.
Andere tips:

 1. Stel veel vragen aan de medewerkers. Denk hierbij aan:
    • Wat was vandaag leuk in je werk?
    • En wat juist niet
    • Heb je ideeën hoe dat anders kan?
 1. Doet een medewerker iets anders dan jij als leidinggevende wilt?
    • Vraag hem eerst waarom hij dat zo doet: misschien heeft hij een goede reden.
    • Luister naar hem en leg zo nodig uit waarom jij het toch anders wilt
    • Stuur dan direct de goede kant op door hem te vertellen hoe jij het wilt en waarom.
 1. Kijk eens naar de video’s over gesprekken met een medewerker. Deze geven voorbeelden van goede en minder goede manieren van leidinggeven.

 

Tips voor medewerkers

   • Als medewerker is het fijn als je leidinggevende je ondersteunt in het beheersen van je werkdruk. Soms kan dat beter en is je leidinggevende zich daar niet van bewust. Dat merk je bijvoorbeeld in deze situaties:

    • Je leidinggevende vertelt je voor jou belangrijke informatie niet of te laat.
    • Je leidinggevende geeft een voor jou onduidelijke uitleg.
    • Je krijgt alleen te horen wat je niet goed doet.
    • De tijd die je voor klussen krijgt, wordt verkeerd ingeschat.

   • Herken je deze situaties, bespreek ze dan met je leidinggevende. Doe dit op een opbouwende manier, want dan heb je de grootste kans dat er iets verandert. Vind je dat gesprek lastig om te voeren? Kijk dan eens bij de tips over het voeren van een gesprek of naar de video’s over het voeren van een gesprek.