Werktijden

Type oplossing

Werken in de takel en berging betekent 24 uur per dag beschikbaar zijn, waarbinnen een grote afwisseling in drukke en rustige periodes. De uitdaging is om in drukke periodes de werk- en rusttijden binnen de normen te houden. Daarnaast kan door slim roosteren de belasting voor medewerkers beperkt blijven.

Beschrijving oplossing

Tips voor leidinggevende

 • Het is een uitdaging om tijdens de spits, bij slecht weer en ongelukken met het beschikbare personeel binnen de regels van de werktijden  te blijven. Let vooral op de minimale rusttijd na een lange werkdag. De CAO geeft de regels hierover weer.
 • Concreet betekent dat:
  • medewerkers na overwerk minimaal elf uur onafgebroken rust hebben. Eén maal per zeven etmalen mag deze rust worden beperkt tot acht uur:
  • na een consignatiedienst een onafgebroken van rust van minimaal negen uur geldt.
 • Geef medewerkers bij drukte zo veel mogelijk de kans in de eigen kantine te lunchen. Dat is een goed moment om even te herstellen en contact met elkaar te hebben.
 • Houd - waar mogelijk - rekening met privéomstandigheden, vooral bij overwerk.


Tips voor medewerkers

 • Als je privéomstandigheden en je werkroosters met elkaar botsen, bespreek dan met je leidinggevende of en hoe daar rekening mee gehouden kan worden.
 • Voor speciale gebeurtenissen, zoals huwelijken en overlijden in de naaste familie krijgen medewerkers kort verlof <link nieuwe CAO na 30 september 2012 aanbrengen>.
 • Heb je kortdurend zorgverlof nodig voor kinderen, partner of ouders? Kijk dan eens naar de wettelijke regels.