Samenwerken

Type oplossing

In een autoverhuurbedrijf is een goede samenwerking tussen baliemedewerker, planner en hikers een vereiste. Zeker als het druk is, zijn teamwork, ervaring en oplossingsgericht denken belangrijke vaardigheden.

Beschrijving oplossing

Tips voor leidinggevende

 • Stimuleer onderlinge samenwerking. Rijd eens mee met een hiker. Vraag aan de medewerkers hoe ze de gang van zaken op het werk vinden. Hebben ze suggesties om de onderlinge samenwerking te verbeteren en om beter op elkaar af te stemmen. Informeer tijdens de koffie eens naar ‘wat gaat goed’ en ‘wat kan beter’?
 • Maak met de medewerkers duidelijke afspraken over het inroepen van hulp bij drukte.
 • Om in een team de werkdruk gezond te houden én te zorgen dat het werk goed gedaan wordt, speelt je als leidinggevende - in de ideale situatie - twee rollen:
 1. taakgericht leiding geven: sturen, plannen, organiseren en controleren.
 1. mensgericht leiding geven: coachen, luisteren, ondersteunen en vragen stellen. Afhankelijk van de situatie kiest je als leidinggevende voor een van de twee rollen. Hoe beter beide in balans zijn, hoe groter de kans dat het team zijn resultaten haalt en de werkdruk gezond blijft.
 • Er zijn trainingen die ondersteuning bieden op je leidinggevende taken, zoals de training Praktisch leidinggeven.
 • Hoe herken je als een medewerker veel stress heeft? Kijk eens naar de oplossing signalen van stress.
 • Conflicten ondermijnen de samenwerking, omdat medewerkers hierdoor vaak niet meer bereid zijn in elkaar te investeren en elkaar te informeren. Dit is funest voor de samenwerking. Laat conflicten daarom nooit voortwoekeren, maar ga met de medewerkers waar het over gaat in gesprek.
 • Wil je weten hoe jij het als leidinggevende doet op het gebied van mensgericht leidinggeven? Vraag dan je medewerkers of ze de checklijst leiderschap in willen vullen.

Tips voor mensgericht leidinggeven

Stel veel vragen aan de medewerkers. Denk hierbij aan:

 • Wat was vandaag leuk in je werk?
 • En wat juist niet?
 • Heb je ideeën hoe dat anders kan?


Doet een medewerker iets anders dan jij als leidinggevende wilt?

 • Vraag hem dan eerst waarom hij dat zo doet: wellicht heeft hij toch een goede reden;
 • Luister naar hem en leg uit waarom jij het anders wilt;
 • Stuur dan direct de goede kant op door hem te vertellen hoe jij het wilt en waarom.

Tip voor medewerkers

 • Om te kunnen samenwerken moet je beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden. Welke zijn bij jou sterk ontwikkeld? Welke wil je verbeteren? Het gaat hier onder andere om kunnen luisteren, vragen stellen, feedback geven én ontvangen. Als je je wilt verbeteren, bespreek dan de mogelijkheden met je leidinggevende.