Werktijden en vakanties

Type oplossing

Werktijden, roosters en vakanties die passend zijn voor werkgevers en medewerkers geven meer werkplezier en voorkomen stress. Hieronder volgens tips voor leidinggevenden en medewerkers over werktijden, roosters en vakanties.

 

Beschrijving oplossing

Tips voor leidinggevenden

 • Bespreek de mogelijkheid tot flexibel werken (bijv. variabele begin- en eindtijden) met de medewerkers of verlofregelingen zoals die binnen het bedrijf van toepassing zijn.
 • Tips bij vakantieplanning: maak bijvoorbeeld afspraken over
  • Het tijdstip waarop medewerkers verlof voor hun zomervakantie uiterlijk moeten aanvragen.
  • Het aantal medewerkers of 1e monteurs dat tegelijk met vakantie kan.
  • Het aantal weken aansluitend verlof in piekmaanden of de zomervakantie.

 


Tips voor medewerkers

 • Als privéomstandigheden en werktijden of roosters botsen, bespreek dan met je leidinggevende of het mogelijk is om dit beter op elkaar af te stemmen.
 • Wil je meer of minder gaan werken, dan zijn daarvoor wettelijke regels. Ook FNV en CNV geven hierover informatie.
 • Er zijn ook regels over zorgverlof en ander kort verzuimverlof over bij onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Hierover is ook meer informatie te vinden bij FNV of CNV.
 • Kom je onvoldoende aan pauzes toe? Ga eerst na hoe dat komt: wil je zelf doorwerken of moet je doorwerken? Pauzes zijn belangrijk. Je hebt er zelfs recht op na maximaal 5,5 uur werken. Wil je verandering in je pauzes? Ga hierover dan in gesprek met je leidinggevende. Als je dat gesprek lastig vindt, kijk dan eens naar een van de video’s over het voeren van gesprekken met je leidinggevende.