Meten = Weten

Type oplossing

Om gerichte maatregelen te kunnen nemen, moet men weten hoe hoog de werkdruk is en of en in hoeverre medewerkers daar last van hebben.

Beschrijving oplossing

Hieronder volgen tips voor leidinggevenden en medewerkers om werkdruk te meten. Er is een korte peiling naar werkdruk voor medewerkers. De score geeft aan of het nodig is om bijvoorbeeld het uitgebreidere zelfonderzoek naar werkdruk in te vullen.

Tips voor leidinggevenden

  • medewerkers kunnen zelf het beste aangeven wanneer sprake is van werkdruk, bijvoorbeeld via een korte peiling d.m.v. acht vragen.
    de score van de korte peiling naar werkdruk geeft aan hoe hoog de werkdruk is en wat je het beste kan doen als de werkdruk te hoog is.

     Kort stappenplan over een meting van werkdruk:

  • begin met de RI&E e/o korte peiling om de werkdruk te meten en bespreekbaar te maken.
  • overleg met de medewerkers over knelpunten die leiden tot werkdruk.
  • vraag tijdens dat overleg naar mogelijke verbeterpunten.
  • kijk daarvoor ook naar de tips in deze catalogus.


Tips voor medewerkers

  • ervaar je hoge werkdruk? Vraag dan aan je leidinggevende naar een meting en stel de verdere afwikkeling van bovengenoemd stappenplan voor.
  • heb je vaak last van te hoge werkdruk? Kijk dan ook eens naar de maatregel signalen van stress.
  • heb je gezondheidsklachten waarvan je denkt dat ze met te hoge werkdruk te maken hebben? Maak dan een afspraak met de bedrijfsarts of je huisarts.