Werktijden en Vakanties

Type oplossing

In een tweewielerbedrijf leiden pieken en dalen tot drukke en rustige periodes. 
De uitdaging is om tijdens drukke periodes werk- en rusttijden binnen de normen te houden én om de personeelsbezetting niet te hoog te hebben als het rustig is.

Beschrijving oplossing

In deze oplossing staat beschreven hoe, op basis van de CAO, praktisch om te gaan met de werktijden tijdens pieken. Bovendien geven we een aantal tips, ook over vakanties.

Hieronder staan de belangrijkste uitgangspunten uit de CAO en de Arbeidstijdenwet over werktijden en pauzes.

Flexibele werktijden
Pieken en dalen kunnen opgevangen worden door flexibele werktijden. Maak gebruik van de mogelijkheid om gedurende een jaar in te spelen op seizoensinvloeden door in drukke periodes langer te werken (bijvoorbeeld 44 uur per week), en in rustige periodes 32 uur per week. Het gemiddelde op jaarbasis moet wel uitkomen op 38 uur per week.
Er zijn een paar belangrijke beperkingen volgens de Arbeidstijdenwet:

 • per dag mag een medewerker maximaal 12 uur werken en per week maximaal 60 uur.
 • in een periode van 16 weken mag een medewerker gemiddeld niet meer dan 48 uur werken.

Pauzes

Als iemand meer dan 5,5 uur werkt, ontstaat er recht op  30 minuten pauze. Deze pauze kan worden opgesplitst in 2 keer 15 minuten. Deze pauze geldt niet als werktijd, de medewerker wordt dan niet opgeroepen en ontvangt hierover geen salaris.
Als in onderling overleg wordt afgesproken dat tijdens de pauze - in voorkomende gevallen - wel wordt gewerkt, wordt deze in het geheel als werktijd beschouwd, waarover salaris is verschuldigd.

Voor meer informatie over werktijden: zie de artikelen 24 t/m 34 in de CAO en de Arbeidstijdenwet.

Tips voor leidinggevende

 • De uitdaging is om, met inachtneming van bovenstaande, bij grote drukte met het beschikbare personeel binnen de regels van de arbeidstijdenwet te blijven. 
Voorbeelden van oplossingen:
  • Maak gebruik van de mogelijkheid om gedurende een jaar in te spelen op seizoensinvloeden door in drukke periodes langer te werken (bijvoorbeeld 44 uur per week), en in rustige periodes 32 uur per week . Het gemiddelde op jaarbasis moet wel uitkomen op 38 uur per week.
  • voorkom tijdens pieken dat medewerkers langdurig en met meer tegelijk op vakantie zijn.
  • maak van te voren afspraken over overwerken tijdens drukke periodes en wie beschikbaar is bij extreme drukte. Houd daarbij zoveel mogelijk rekening met privé-omstandigheden en persoonlijke voorkeuren.
  • vraag bij drukte of parttimers, oproep-, of zaterdagkrachten extra kunnen werken.
  • Kijk of goed functionerende stagiaires in vakanties met weinig personeel extra willen werken.
  • het kan druk zijn in de winkel én in de werkplaats. Door medewerkers op beide plaatsen in te zetten, is dit probleem mogelijk in goede banen te leiden. Bekijk goed wie hiervoor geschikt is en dat wil.
 • gun medewerkers die langere tijd achter elkaar hebben overgewerkt, rustiger periodes.
 • houd zoveel mogelijk rekening met privéomstandigheden, vooral bij overwerk. Maak redelijke en duidelijke afspraken over het opnemen van vrije dagen of verlof bij privéaangelegenheden die medewerkers van groot belang vinden (sport- of vrijwilligersactiviteiten, gezinsverplichtingen, etc.). Voor details: zie artikel 33 van de CAO.
 • overweeg rond de jaarwisseling of in de zomervakantie enkele dagen of weken gesloten zijn.
  Als werkgever kan je volgens de afspraken in de CAO drie collectieve verlofdagen inplannen.
 • verspreid het werkrooster minimaal 3 weken van te voren.

Tips voor medewerkers

 • Als je privéomstandigheden en je werkroosters met elkaar botsen, bespreek dan met je leidinggevende of en hoe daar rekening mee gehouden kan worden. Als je daarom minder wilt werken, gelden wettelijke regels.
 • Voor speciale gebeurtenissen in de naaste familie, zoals huwelijk, overlijden en bevallingen,  krijgen medewerkers kort verlof. Regels hiervoor staan beschreven in artikel 85 – 87 van de CAO.


Kijk voor kortdurend zorgverlof voor kinderen, partner of ouders naar de wettelijke regels.