Werkdruk Tweewielers

Risicobeschrijving

Werkdruk maakt onderdeel uit van een algemener begrip, namelijk psychosociale arbeidsbelasting. De wet verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA): werkdruk, agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. We richten ons in deze catalogus op werkdruk.
Er is sprake van werkdruk als er een ongezonde balans is tussen werkbelasting en belastbaarheid van de medewerker.


Werkdruk

Er is sprake van werkdruk als aan een medewerker eisen worden gesteld waaraan hij niet kan voldoen. Dat kan te maken hebben met:

 • het werk (piekbelasting, te veel of te moeilijk werk).
 • de capaciteiten van de medewerker (opleiding, ervaring, communicatievaardigheden, etc.).
 • de manier waarop een klant, of collega eisen stelt aan de medewerker.
 • de manier waarop een medewerker die eisen interpreteert.

Bij het ontstaan van te hoge werkdruk spelen allerlei zaken een rol, zoals:

 • mooi weer in het voorjaar, waardoor er meer animo is om een fiets aan te schaffen.
 • schoolvakanties die net voorbij zijn, waardoor de fietsen van scholieren worden aangeboden voor een opknapbeurt.
 • een collega die op vakantie of ziekteverlof is en er dus een paar handen minder zijn om het werk te doen.
 • klanten die veel tijd nodig hebben voor het kopen van een fiets.


De mate waarin een medewerker werkdruk ervaart, wordt bepaald door een combinatie van de aard van het werk en de uitvoerende persoon. Werkdruk vormt één van de risicofactoren voor het ontstaan van werkstress.


Werkstress

Te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress. Als stress vaak voorkomt of te lang duurt leidt het tot stressklachten. Stressklachten zijn er in alle soorten en maten en variëren van vermoeidheid, hoofdpijn en maagklachten tot pijn op de borst en slaapproblemen. De kans op slecht functioneren en verzuim neemt toe als de stressklachten groter zijn en langer duren. Werkstress hoeft niet te worden veroorzaakt door de werksituatie alleen. Ook de combinatie van hoge belasting op het werk met belasting in het privé-leven kan stressklachten veroorzaken en leiden tot verminderd functioneren op het werk.


Zelfonderzoek werkdruk mobiliteitsbranche

De wet verplicht iedere werkgever om zelf te onderzoeken hoe het met de beleving van werkdruk en werkstress is gesteld binnen het bedrijf. De BOVAG heeft samen met vakbonden een zelfonderzoek naar werkdruk ontwikkeld waarbinnen je een globale meting ten aanzien van werkdrukbeleving uitvoert. Bij de maatregel meten=weten

 

Praktische oplossingen beschrijving

Onderstaand vind je praktische oplossingen met concrete maatregelen om te hoge werkdruk binnen jouw bedrijf terug te dringen. De bedoeling van onze arbocatalogus is om zowel werkgevers/leidinggevenden als werknemers praktische informatie te geven om in hun werkomgeving de werkdruk te beheersen. Wil je toetsen hoe het gesteld is met je eigen werkdruk ga dan naar het maatregelblad meten=weten,  je vindt daar een handige korte peiling naar werkdruk. Heb je een medewerker die echt signalen van stress afgeeft, kijk dan eens naar de maatregel signalen van stress en ga als leidinggevende en medewerker in gesprek over de signalen en de oplossingen.

 

Oplossingen tabel

 

Normen en wetten

 • Burgerlijk Wetboek artikel 7:658 lid 1 zorgplicht.
 • Arbowet artikel 3, lid 2 introduceert de term „psychosociale arbeidsbelasting‟.
 • Arbobesluit artikel 2.15, lid 1 PSA.
 • Arbobesluit afdeling 1 art. 5.4
 • Arbobesluit afdeling 2 art. 5.9
 • De Arbeidstijdenwet (ATW).  
 • In de CAO zijn nadere afspraken gemaakt over werk- en rusttijden.

 

 

Achtergrondinformatie

Arbosite mobiliteit: www.arbomobiel.nl

Arbosite FNV Bondgenoten: www.arbobondgenoten.nl

Brancheorganisatie BOVAG: www.bovag.nl

Een handige site over arbo-onderwerpen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.arboportaal.nl

Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie): www.inspectieszw.nl

Trainingen of kwalificaties: www.tweewieleracademy.nl

Informatie over arbeidstijden en de arbeidstijdenwet: www.arboportaal.nl

De gespreksdriehoek  met handleiding. Door deze te gebruiken, kun je de oorzaken  van werkdruk  beter boven tafel krijgen en makkelijker tot oplossingen komen: gespreksdriehoek handleiding gespreksdriehoek

In het artikel ‘in gesprek over stress’ lees je hoe je in drie stappen samen met een medewerker tot oplossingen voor stress kan komen: Artikel ín gesprek over stress

Kennisdossier werkdruk: www.arbokennisnet.nl