Over deze catalogus

BOVAG, BETA, FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en LBV vinden het belangrijk dat er in de mobiliteitsbranche, tankstations en wasbedrijven veilig en gezond kan worden gewerkt. In deze arbocatalogus vindt u daarvoor nuttige tips en praktische maatregelen.

Wat is een arbocatalogus?

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om gezond en veilig te kunnen werken. Werkgevers en werknemers zijn beiden verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en van de werknemer wordt verwacht dat hij of zij meewerkt aan het op een veilige manier verrichten van de werkzaamheden.
De overheid stelt in de Arbowet doelen vast, maar geeft werkgevers en werknemers in de mobiliteitsbranche de ruimte om zelf afspraken te maken over hoe er gezond en veilig gewerkt kan worden in de branche. Deze afspraken en oplossingen staan in de arbocatalogus.

Sluit aan op Branche RI&E

De arbocatalogus is voor alle deelbranches op maat gemaakt en sluit geheel aan op de digitale Branche RI&E. Met de Branche RI&E checkt u uw werkplek. De arbocatalogus bevat vervolgens handige tips en adviezen om de werkplek te verbeteren.

Voor wie is de arbocatalogus bedoeld?

De arbocatalogus is gemaakt voor werkgevers en werknemers in de mobiliteitsbranche, tankstations en wasbedrijven en met name voor de personen in de bedrijven die zich bezighouden met arbozaken. Elk bedrijf met werknemers in dienst moet daarvoor een preventiemedewerker aanstellen. Dat is wettelijk verplicht. De preventiemedewerker is ‘de spin in het web’ van alle arbozaken. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers kan de werkgever deze functie vervullen.

Wilt u meer weten over de RI&E, de preventiemedewerker of andere arbozaken? Kijk dan op www.arbomobiel.nl.