Persoonlijke Beschermingsmiddelen Mobiele recreatie- en aanhangwagen bedrijf

Risicobeschrijving

De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Dit doet hij door risico's zo veel mogelijk bij de bron te bestrijden en door technische of organisatorische maatregelen te treffen.

Blijven er ondanks de getroffen maatregelen nog risico’s bestaan, dan mag de werkgever overgaan tot het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) aan zijn werknemers.


Werkgevers hebben de volgende verplichtingen t.a.v. PBM’s


De werkgever:

 • verstrekt PBM's gratis aan zijn werknemers (zie hiervoor artikel 44 Arbowet);
 • geeft de benodigde voorlichting en instructie over juist gebruik en onderhoud;
 • geeft aan waar PBM's gebruikt moeten worden;
 • houdt toezicht op het juiste gebruik;
 • de PBM’s moeten geschikt zijn voor de drager;
 • maakt afspraken over onderhoud en vervanging.

Werknemers hebben de volgende verplichtingen t.a.v. PBM’s

De werknemer is verplicht:

 • de verstrekte PBM's te gebruiken;
 • deel te nemen aan voorlichting en instructie;
 • PBM's op de juiste wijze te onderhouden en op te slaan.

 

Praktische oplossingen beschrijving

PBM's dienen een goede bescherming te bieden en geschikt te zijn voor de persoon, de werkzaamheden en de omgeving van de gebruiker. Daarnaast dienen PBM's voldoende comfort te bieden.


Beschermende kleding

Veel ongelukken kunnen worden voorkomen als mensen beschermende kleding dragen. Deze kleding beschermt tegen verschillende risico's zoals:

 • gegrepen worden door bewegende delen van machines (goed passende kleding/geen losse delen);
 • agressieve stoffen;
 • vervuiling (olie, smeermiddelen, bandenstof etc.);
 • hete of koude materialen;
 • water (wasstraat e.d.).


Daarnaast biedt kleding bescherming tegen kou.

Voor monteurs geldt dat een overall vooral in de winter de voorkeur geniet omdat de rug niet ontbloot kan raken, in tegenstelling tot de losse broek met jasje.

Voor mensen in de buitendienst (bijvoorbeeld pechservice) dient de kleding naast bescherming tegen weersomstandigheden ook te voldoen aan hoge zichtbaarheid (reflecterende strepen opvallende kleur


Veiligheidsschoenen

De veiligheidsschoen beschermt de voet en in het bijzonder de tenen met behulp van de stalen neus. Het profiel van de zool voorkomt het uitglijden. In de garage is een S2 schoen afdoende.
Een S2 veiligheidsschoen heeft de volgende eigenschappen: een stalen neus, antistatisch, gesloten hiel, waterafstotend en waterabsorberend bovenmateriaal. Veiligheidsschoenen moeten voldoen aan NEN-EN 345.


Handschoenen

Handschoenen dienen om de handen te beschermen tegen mechanische invloeden (snijden, schuren en prikken), chemicaliën en tegen de vervuiling bij de "normale" werkomstandigheden.

Twee factoren die een rol spelen bij het bepalen van de geschiktheid voor bescherming tegen een bepaalde stof zijn:

 1. Veroudering: afnemen van de materiaaleigenschappen, zoals verharden, zwellen,verkleven of openbarsten.
 2. Doorlaatbaarheid (lekbestendigheid): het door gaatjes of scheurtjes doordringen van stoffen.


Soorten handschoenen:

 • Snijvaste handschoenen (NEN-EN 388)
  • Te gebruiken wanneer met glas en platen metaal gewerkt wordt.
 • Werk-montagehandschoenen
  • Te gebruiken bij vervuilde onderdelen en waar men een goede grip nodig heeft.
 • Chemicaliën bestendige handschoenen (NEN-EN 374)
  • Te gebruiken bij chemicaliën die de huid beschadigen of chemicaliën die via de huid opgenomen worden in het lichaam. Afhankelijk van de eigenschappen van de stof waarmee gewerkt wordt zal een geschikte handschoen gekozen worden.
 • Hitte bestendige handschoenen
  • Te gebruiken bij het werken met materialen met een hoge temperatuur
  • Te gebruiken bij lassen

 

Veiligheidsbril

De veiligheidsbril dient ter bescherming van de ogen tegen afspattende en/of rondvliegende deeltjes van bepaalde materialen of vloeistof. De veiligheidsbril moet voldoen aan NEN-EN 166.

 • Ruimzichtbril
  • Wordt gebruikt wanneer men spatten en rondvliegende deeltjes verwacht die van de boven- onder- en zijkant kunnen komen.
 • Veiligheidsbril met zijkappen
  • Wordt gebruikt wanneer men met perslucht werkt of spatten van een niet corrosieve vloeistof verwacht.

 

Ademhalingsbescherming bij stofvorming

Ingeademd stof kan allerlei effecten op de gezondheid hebben. De effecten variëren van betrekkelijk onschuldig, zoals forse niesbuien, tot blijvende ernstige kortademigheid.

Ademhalingsbescherming bestaat uit een filter en een masker. Het filter houd stof tegen.

Het ademhalingsbeschermingsmiddel moet voldoen aan NEN- EN149.

 • FFP2-masker
  • Beschermt tegen fijnstof met schadelijke vervuiling (bijvoorbeeld tijdens vloeren vegen).
 • FFP3-masker
  • Beschermt tegen fijn stof met extreme vervuiling en nevel (=fijne druppels), zoals bijvoorbeeld legionella en asbest

 

Gehoorbescherming

Boven de 80 decibel is geluid schadelijk voor het gehoor. Om gehoorbeschadiging te voorkomen, zijn er in de Arbowet regels opgenomen over lawaai. De werkgever is verplicht er alles aan te doen om het lawaai te beperken. Als de dagdosis geluid (gemiddelde waarde over 8 uur) toch nog boven de 80 decibel (dB(A)) uitkomt, gelden de volgende regels:

 1. bij een dagdosis geluid harder dan 80 dB(A) moet de werkgever zijn werknemers gehoorbescherming ter beschikking stellen;
 2. bij een dagdosis geluid harder dan 85 dB(A) is de werknemer verplicht de gehoorbescherming te dragen.


Er zijn verschillende soorten van gehoorbescherming te onderscheiden:

 • Gehoorkappen (NEN-EN 352-1) geven een demping van 15 – 30 dB(A).
  • Een bescherming in de vorm van een kap die het hele oor bedekt.
 • Otoplastieken (NEN-EN 352-7) geven een demping van 15 – 25 dB(A)
  • Een op maat gemaakte bescherming in de vorm van oordoppen
 • Beugel met oordopjes geven een demping van 10 – 15 dB(A).

 

Oplossingen tabel

PBM's moeten zijn voorzien van het CE-markering. Bij elk artikel dient een gebruiksaanwijzing aanwezig te zijn. Deze eisen vloeien voort uit de Europese richtlijn 89/686/EEG en is in de Nederlandse arbowet overgenomen.

De werkgever dient de PBM’s gratis ter beschikking te stellen aan de werknemers.


Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) per functie in de motorvoertuigenbranche

De diverse oplossingen zijn als volgt ingedeeld. Per functie is aangegeven welk PBM bij welke werkzaamheden gebruikt moet worden. Klik op de functie voor de bijbehorende oplossingstabel:

 1. Monteur (en alle andere werkplaats medewerkers)
 2. Magazijn medewerker

 

Normen en wetten

 • Arbowet, Artikel 8
 • Europese richtlijn 89/656/EEG Hoofdstuk 8 

 

 

Achtergrondinformatie