Handschoenen (PBM koelvloeistof)

Oplossingen voor

Koelvloeistoffen

Type oplossing

Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Beschrijving oplossing

Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Bij het werken met koelvloeistof is huidcontact de belangrijkste blootstellingsroute. Het grootste gezondheidsrisico doet zich echter voor bij inslikken, wat gelukkig zelden voorkomt in werksituaties. Glycolen hebben een hele lage dampspanning waardoor ze slecht verdampen. De kans op inademing is daarom gering. Maar huidcontact is, ondanks alle getroffen voorzieningen zeker niet altijd te voorkomen. Vandaar dat men handschoenen dient te dragen. Belangrijk is wel dat de handschoenen bestendig zijn tegen de koelvloeistof. Daarnaast moet de monteur wel met de handschoenen aan zijn werkzaamheden nog kunnen uitvoeren. Draagcomfort is daarom zeer belangrijk.

De handschoenen moeten in ieder geval zijn goedgekeurd volgens EN 374. Geschikte handschoenen zijn de handschoenen van butylrubber.
Naast de keuze van het materiaal is het ook belangrijk om na te gaan of er nog andere gevaren of voorwaarden zijn bij de werkzaamheden. Bijvoorbeeld is er sprake van snijgevaar of is vingergevoeligheid van belang. Met de leverancier kan gezocht worden naar een juist assortiment.

 nitril 3

Voorbeeld van goede handschoenen.

 

Oplossing voor

Huidblootstelling aan koelvloeistof.

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen huidblootstelling (handen) aan koelvloeistof.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

  • Circa € 4,- per paar


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

 

Achtergrondinformatie