Werk- en rusttijden

Oplossingen voor

Klimaat

Type oplossing

 

  • Organisatorisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3 organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing


Als medewerkers langdurig in een warme werkruimte moeten werken (met een temperatuur hoger dan 26 ºC), moeten zij de mogelijkheid krijgen regelmatig te verblijven of te pauzeren in een koele ruimte (23 ºC of 24 ºC).  Op deze manier blijven medewerkers fit en gemotiveerd.
 

Oplossing voor


Langdurig (aaneengesloten) werken in een te warme omgeving.
In elk bedrijf is het aanpassen van werk- en rusttijden mogelijk.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Beperken verblijf in een te warme omgeving waardoor medewerkers fitter en gemotiveerder blijven.
  • De tijd dat medewerkers werken zijn ze productiever.

Baten:

  • Medewerkers blijven gemotiveerd waardoor de productiviteit stijgt.

Kenmerken

 

Randvoorwaarden


Techniek:

  • Zorg voor een koele pauzeruimte, bijvoorbeeld een ruimte met een goede koelunit of met extra ventilatie.
  • Stel in de pauzes gekoelde frisdrank of sportdrank ter beschikking.

Invoering


Invoeringstermijn:

  • In overleg met medewerkers werk- en rusttijden aanpassen, dit kan op korte termijn gerealiseerd worden.

Aanschafkosten:

  • n.v.t.