Meten = weten

Oplossingen voor

Ongewenst Gedrag

Type oplossing

Om gerichte maatregelen te kunnen nemen, moet je weten wat ongewenst gedrag is en wat niet. Of het voorkomt in het bedrijf en hoe je dat kunt meten en vastleggen. Het gaat bij ongewenst gedrag met name om hoe mensen het ervaren. Het is dus grotendeels meten en vastleggen van beleving.

Beschrijving oplossing

Ongewenst gedrag is een verzamelbegrip voor agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk. Samen vormen deze ongewenste gedragingen een belangrijke bron van werkstress. Als ongewenst gedrag voorkomt is dat het meest direct te merken aan de sfeer op het werk. Je vindt in deze oplossing tips voor leidinggevenden en medewerkers om ongewenst gedrag te meten.

Tips voor leidinggevenden:

 • Medewerkers kunnen zelf het beste aangeven wanneer sprake is van ongewenst gedrag. In de korte test  Hoe blij ben jij met je werk? gaat vraag 7 over ongewenst gedrag. Na deze test kunnen medewerkers een vervolgtest invullen, waarna ze concrete tips krijgen over het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag.
 • In de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is aandacht voor ongewenst gedrag. Ieder bedrijf moet een actuele RI&E hebben.
 • Medewerkers die weggaan, kunnen je in een goed exitgesprek ook relevante informatie geven over ongewenst gedrag.  OOMT het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, heeft een aantal voorbeeldvragen exitgesprek op een rij gezet.
 • Wees alert op signalen die kunnen wijzen op ongewenst gedrag bij medewerkers. Ook die kunnen input geven of ongewenst gedrag voorkomt.

Kort stappenplan voor een meting van  ongewenst gedrag:

 • Begin met de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en/of de korte test  Hoe blij ben jij met je werk? om de ongewenst gedrag te meten en bespreekbaar te maken;
 • Overleg met de medewerkers over wat er op dit gebied goed gaat en wat er beter kan;  
 • Bespreek tijdens dat overleg mogelijke verbeterpunten en leg deze vast met afspraken in een plan van aanpak. Afspraken zijn pas afspraken als ze de 3 W's bevatten:

  1. Wat gaat er gebeuren?
  1. Wie gaat het doen?
  1. Wanneer zullen de afspraken worden uitgevoerd?


Tips voor medewerkers:

 • Is het je niet duidelijk of je last hebt van ongewenst gedrag en wil je dat wel weten? Doe dan de test met 11 vragen Hoe blij ben jij met je werk?. Dan kom je er voor jezelf snel achter wat goed gaat en wat beter kan en of ongewenst gedrag daar ook bij hoort. Daarnaast geeft de vervolgtest die je daarna kan doen concrete tips hoe je je situatie kunt verbeteren.
 • In het themadossier pesten, intimidatie en discriminatie van FNV is vanuit medewerkersperspectief veel informatie te vinden over ongewenst gedrag. Wat is het? Hoe herken je het? Wat kan je eraan doen?