Signalen van stress

Oplossingen voor

Ongewenst Gedrag

Type oplossing

Als medewerkers ongewenst gedrag ervaren reageert het lichaam en het brein met een stressreactie. Als signalen van stress tijdig herkend en besproken worden, is veel ellende te voorkomen. Die signalen zijn namelijk energievreters en een bekende voorloper van langdurig verzuim.

Beschrijving oplossing

Bij ongewenst gedrag zal de ene persoon sneller stress ervaren dan de ander. Iedereen is hierin verschillend. Daarom is het van belang dat die signalen snel herkend worden en dat er snel een serieus gesprek tussen leidinggevende en medewerker of medewerker en vertrouwenspersoon gepland wordt.

Tips voor leidinggevenden:

 • Signalen van stress zijn signalen die er eerder niet waren. Kijk eens in de Signalenlijst overspannenheid, burn-out en werkstress om ze te herkennen.
 • Het is niet eenvoudig om een goed gesprek te voeren met een medewerker die echt gestrest is door ongewenst gedrag. Een paar tips:
  • Voer het gesprek altijd onder 4 ogen.
  • Laat vooral de medewerker zijn verhaal doen. Dit is enorm belangrijk om de stress van het voorval te ontladen. Ga hier nog niet in de analyse of oplossing zitten.
  • Vraag de medewerker wat hij al gedaan heeft om de situatie aan te pakken.
  • Vraag de medewerker wat hij als volgende stap zou willen.
  • Kijk daarna of jijzelf suggesties kunt doen of een rol kan spelen in het aanpakken. Doe dit niet te snel; het verhaal laten vertellen is veruit het belangrijkste voor de meeste medewerkers. Weet dat begrip hebben voor wat hem is overkomen en hem ondersteunen in de aanpak de stress voor hem enorm kan verlagen.
  • Kijk in de oplossing communicatie hoe je degene die zich ongewenst heeft gedragen kan aanspreken.Tips voor medewerkers:

 • Ervaar je signalen van stress door ongewenst gedrag, die er eerder niet waren? Laat die niet verder woekeren, maar bespreek ze, met het doel om je verhaal kwijt te kunnen of om gerichte maatregelen te nemen. Dit kan in een gesprek met je leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Deze laatste is erin gespecialiseerd om je verhaal aan te horen en te ondersteunen. Soms kan een goede vriend of vriendin of collega ook de juiste feedback geven. Als je medische klachten hebt, bespreek deze dan met de huisarts of de bedrijfsarts.
 • De grootste valkuil is om geen tijd en aandacht te geven aan signalen die er eerder niet waren, met als excuus dat het wel over zou gaan.
 • Zie je een collega met signalen van stress die zouden kunnen komen door ongewenst gedrag? Ga met hem in gesprek en vertel hem dat hij ook bij een vertrouwenspersoon terecht kan.