Visie en regels

Oplossingen voor

Ongewenst Gedrag

Type oplossing

In deze oplossing leggen we uit dat een heldere visie over het niet accepteren van ongewenst gedrag en de medewerkers daarover voorlichten goed kan helpen ter preventie.

Beschrijving oplossing

Een visie op ongewenst gedrag beschrijft wat gewenst en ongewenst gedrag inhouden, wat het bedrijf van gewenst gedrag vindt en waar het naar toe wil op dit terrein.

Bijvoorbeeld: Onder ongewenst gedrag verstaan we alle vormen van pesten, agressie, intimidatie, discriminatie en seksuele intimidatie. Wij accepteren in ons bedrijf geen enkele vorm van ongewenst gedrag. Niet van medewerkers, niet van klanten en niet van leidinggevenden. Wij willen dat iedereen in ons bedrijf met respect met elkaar omgaat.

Regels of huisregels verwoorden deze visie in praktische voorbeelden. Dat kan in de NIET vorm, maar het werkt vaak beter in de WEL-vorm te formuleren. Zie de voorbeelden in tipkaarten:

Tipkaart huisregels WEL-vorm

Tipkaart huisregels NIET-vorm


Tips voor leidinggevenden:

  • Als bedrijf ben je volgens de Arbowet verplicht een beleid te hebben op het gebied van ongewenst gedrag en dit aan medewerkers te communiceren;
  • Maak daartoe een duidelijke visie over ongewenst gedrag in jouw bedrijf en communiceer deze in een overleg naar je medewerkers. Geef ook aan waar ze terecht kunnen als het hen toch overkomt;
  • Ter inspiratie een eenvoudig voorbeeld van hoe een visie en beleid in een klein bedrijf eruit kan zien.
  • Registreer als ongewenst gedrag in het bedrijf voorkomt. Wanneer was er een voorval, wat is er gebeurt, wat is eraan gedaan en wat voor afspraken zijn er naar aanleiding het voorval afgesproken?
  • Zet minimaal één keer per jaar het onderwerp gewenst en ongewenst gedrag op de agenda. Vertel of herhaal wat je visie is, benoem waar het goed gaat en bespreek waar het beter kan.


Tips voor medewerkers:

  • Als er geen visie, beleid en huisregels is op het gebied van ongewenst gedrag vraag je leidinggevende dan hiernaar te kijken. Dan kan zijn naar aanleiding van een vervelende situatie, maar het kan zeker ook preventief om het te voorkomen. Je kan hiertoe ook een voorbeeld aan hem geven.