Werkdruk en Stress

Risicobeschrijving

Werkdruk ontstaat als er een ongezonde balans is tussen werkbelasting en belastbaarheid van de medewerker. Werkdruk maakt onderdeel uit van een algemener begrip, namelijk psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De wet verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting: werkdruk, agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Dit onderdeel van deze catalogus gaat alleen over werkdruk.

Werkdruk

Er is sprake van werkdruk als er aan een medewerker eisen worden gesteld waaraan hij niet kan voldoen. Dat hij niet aan de eisen kan voldoen, kan te maken hebben met:

 • Het werk (piekbelasting, te veel of te moeilijk werk).
 • De capaciteiten van de medewerker (opleiding, ervaring, communicatievaardigheden, etc.).
 • De manier waarop een klant, collega of leidinggevende eisen stelt aan de medewerker.
 • De manier waarop een medewerker die eisen interpreteert.
 • Het ontbreken van de juiste bevoegdheden.

 

Bij het ontstaan van te hoge werkdruk kunnen ook deze zaken een rol spelen:

 • Het tijdstip van de dag.
 • De dag van de week.
 • Naderende zomer, vakanties en feestdagen.
 • Vakantie of (ziekteverlof) van een collega.
 • Klanten die snel geholpen willen worden, terwijl de planning vol is.
 • De afhankelijkheid van beschikbare onderdelen.

 
De mate waarin een medewerker werkdruk ervaart, wordt bepaald door een combinatie van de aard van het werk en zijn eigen aard. Werkdruk vormt één van de risicofactoren voor het ontstaan van werkstress.


Vergroten van werkplezier
Werkplezier brengt meer balans in de werkdruk. Als een medewerker veel werkplezier ervaart, kan hij beter omgaan met een hoge werkdruk. Een goede aanpak van werkdruk richt zich op het verminderen van werkdruk en vergroten van werkplezier.

Werkstress
Te hoge werkdruk en te weinig werkplezier kunnen leiden tot werkstress. Als stress vaak voorkomt of te lang duurt, leidt dat tot stressklachten. Stressklachten zijn er in alle soorten en maten en variëren van vermoeidheid, hoofdpijn en maagklachten tot pijn op de borst en slaapproblemen. De kans op slecht functioneren en verzuim neemt toe als de stressklachten groter zijn en langer duren.
Werkstress hoeft niet te worden veroorzaakt door de werksituatie alleen. Ook de combinatie van hoge belasting op het werk met belasting in het privéleven kan stressklachten veroorzaken en kan leiden tot verminderd functioneren op het werk.

 

Praktische oplossingen

Je vindt hier praktische oplossingen met concrete maatregelen om te hoge werkdruk binnen het bedrijf terug te dringen. De bedoeling van de Arbocatalogus is om zowel werkgevers/leidinggevenden als medewerkers praktische informatie te geven om de werkdruk in hun werkomgeving beheersbaar te houden.

Wil een medewerker toetsen hoe het gesteld is met zijn eigen werkdruk, dan vindt hij daarover informatie op het maatregelblad Meten=weten. Zijn er bij een medewerker signalen van stress waar te nemen? Kijk dan eens naar de maatregel Signalen van stress. En ga als leidinggevende en medewerker met elkaar In gesprek over de signalen en de oplossingen.

 

Oplossingen tabel

Maatregelbladen

 

 

Normen en wetten

 • Burgerlijk Wetboek Artikel 7:658 lid 1 zorgplicht.
 • Arbowet: artikel 3, lid 2 beschrijft de term "psychosociale arbeidsbelasting".
 • Arbobesluit: artikel 2.15, lid 1 PSA. 
 • De Arbeidstijdenwet (ATW).
 • In de CAO zijn nadere afspraken gemaakt over werk- en rusttijden.

 

 

Achtergrondinformatie

Arbosite mobiliteit: www.arbomobiel.nl

Arbosite FNV: www.arbobondgenoten.nl www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken

Brancheorganisatie BOVAG: www.bovag.nl

Een handige site over arbo-onderwerpen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.arboportaal.nl

Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie): www.inspectieszw.nl

Trainingen of kwalificaties: www.Innovam.nl

Informatie over arbeidstijden en de arbeidstijdenwet: www.arboportaal.nl

Kennisdossier werkdruk: www.arbokennisnet.nl