Lichamelijke belasting

Risicobeschrijving tankstation

Bij het werken in een tankstation denk je in eerste instantie niet zo snel aan zwaar lichamelijk werk. Toch komt in een tankstation ook lichamelijke belasting voor. Denk aan lang staan bij kassawerk of door een verkeerd ontwerp van de kassawerkplek waardoor de medewerker geen goede houding kan aannemen. Ook het bijvullen winkel vanuit het magazijn en spullen naar binnen en buiten verplaatsen kan tot overbelasting leiden. Overbelasting is goed te voorkomen. Zorg daarom voor oplossingen op deze gebieden om lichamelijke belasting te verminderen.

Praktische oplossingen volgens de arbeidshygienische strategie

Kijk bij het oplossen van risico’s of problemen eerst naar de bron van het probleem. Is aanpakken bij de bron niet mogelijk? Dan kun je andere maatregelen nemen. Doe dit volgens het stappenplan van de arbeidshygiënische strategie.

 

Oplossingen tabel

Tankstations

 • Werken achter de kassa:
  Risico’s: werkhouding (zittend of staand) en kassa passen niet goed bij elkaar. Ontbreken of verkeerde of defecte zitgelegenheid.
  Oplossing: houd bij het ontwerpen van de balie en kassawerkplek rekening met de werkhouding  van kassamedewerkers. ontwerprichtlijnen kassawerk, keuzehulp zitgelegenheid (kwa-aanpak te vergelijken met de manier waarop sociale partners dat hebben gedaan bij de autoverhuur.
  Zie (Baliewerk).
 • Vullen winkelgedeelte:
  Risico’s: zware spullen in het magazijn staan te laag of te hoog, tillen van het magazijn naar de schappen.
  Oplossingen: handig inrichten magazijn, gebruik goede kar om spullen naar winkel te verplaatsen. Wijs medewerkers op een goede tilhouding ter voorkoming van rugklachten.
 • Openen en sluiten tankstation:
  Risico’s: verplaatsen (tillen of verrijden) van zware spullen, waarbij de oorzaken van overbelasting kunnen liggen in: te zwaar tillen, ontbreken of te kleine (zwenk)wielen, drempels en oneffenheden.
  Oplossingen: spullen in vaste afsluitbare kasten, goede wielen, drempels weghalen of schuine plint erin leggen. Wijs medewerkers op een goede tilhouding ter voorkoming van rugklachten.
 • Taakvariatie:
  Risico: Lichamelijke belasting speelt vooral als een taak lang duurt en/of vaak voorkomt e/o geen pauzes kunnen worden genomen.
  Oplossing: (als er meer medewerkers zijn) taakafwisseling toepassen, als er 1 medewerker is deze de kans geven in rustige periode te kunnen zitten of zittend te kunnen werken.
 • Voorlichting:
  Risico: medewerkers weten niet wat ze zelf kunnen doen om lichamelijke belasting te verminderen.
  Oplossing: geef medewerkers voorlichting hoe ze lichamelijke belasting gezond kunnen houden. In een overzicht geven we overzichtelijk de punten aan waar dit over kan gaan.

De oplossingen staan in volgorde van de arbeidshygiënische strategie.

 

Normen en wetten

Volgens de Arbowet moet je lichamelijke belasting waar mogelijk voorkomen en beperken. Als je de oplossingen uit deze Arbocatalogus goed toepast, weet je zeker dat je aan de wettelijke voorschriften voldoet. Andere oplossingen zijn ook mogelijk als die tot hetzelfde resultaat leiden. Daarnaast heeft de branche normen gesteld waaraan ieder bedrijf moet voldoen.  

 • Arbowet: artikel 5 risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Arbowet: artikel 8 voorlichting en onderricht
 • Hoofdstuk 5 Arbobesluit, Afdeling 1: Fysieke belasting
  • artikel 5.2 Voorkomen gevaren
  • artikel 5.3 Bepalen gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatieartikel 5.4 ergonomische inrichting werkplekken
  • artikel 5.5 voorlichting
  • artikel 5.7 t/m 5.12 beeldschermwerk
  • artikel 6.1 en 6.2 Temperatuur en luchtverversing


Meer informatie

Risico-inventarisatie en evaluatieRisico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dé basis van veilig en gezond werken. Alle bedrijven met personeel zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) in het bedrijf uit te voeren. Met de RI&E krijg je inzicht in de risico's die in jouw bedrijf spelen. Hiermee maak je een plan van aanpak om deze risico's te beheersen of te voorkomen.

ArbomobielArbosite mobiliteit

Mensmobiel:Informatie voor werkgevers en werknemers over fit, veilig en gezond aan het werk in de mobiliteitsbranche.

Fysieke belasting beoordelenOp deze site van TNO vind je 3 hulpmiddelen om de risico’s van lichamelijke belasting op je werk zelf te beoordelen.
i. Met de checklist Fysieke Belasting voer je een eerste risico-inventarisatie uit voor mogelijke risico’s van alle soorten lichamelijke belasting.
ii. HARM geeft je inzicht in de risico’s van werk dat door handen en armen wordt uitgevoerd.
iii. Met het WHI bepaal je of er risico’s aanwezig zijn door ongunstige werkhoudingen.

 

Achtergrondinformatie

Lichamelijke Belasting FNV: Informatie over veilig en gezond werken van FNV.

www.bovag.nlBrancheorganisatie BOVAG.

www.beta-tankstations.nlBranchevereniging BETA.

Arbosite CNV Informatie over gezondheid van CNV.

Arboportaal Informatie van de overheid over gezond en veilig werken. Hier vind je Arbowetgeving, nuttige instrumenten, tips, nieuws en links naar relevante bronnen.

www.inspectieszw.nlInspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie)

www.ootw.nlOpleidingsfonds van de tank en was branche

www.Innovam.nlTrainingen of kwalificaties